Yukie Yoshizaki presents “My Collection and Me”

Yukie Yoshizaki presents “My Collection and Me”

 

This exhibition presents an art collection of Yukie Yoshizaki who had worked at Art Center Ongoing for more than 10 years and has purchased many artworks from its exhibitions. In addition to the collection, Mariko Aoki and Maiko Jinushi will make new artworks as commission for this exhibition.
For more details of this exhibition, please read here.
http://blog.ongoing.jp/?eid=1006769

New artworks by
Marico Aoki, Maiko Jinushi

Artworks (from collection) by
Akinori Shimodaira, Daisuke Samejima, Itaru Ogawa, Keisuke Sagiyama, Haruka Saito, Akiko Kinugawa, Tetsushi Higashino, Mineki Murata, Koichi Enomoto, Kenji Ide, Yoshiki Tanaka, Kanako Tada, Yusuke Saito, Akira Takaishi, Takuya Yamashita, Eri Yagi, Miho Fujii, Koko Kashiko, Constance Hinfray, Tomohiro Nagahata (and more)

Exhibition installation by
Taketo Kobayashi

 

Link

Art Center Ongoing